דרופל בעברית

הגרסה העברית מבורכת ותודות לעוסקים במלאכה.

עם זאת, לדעתי ראוי להתקין את הגרסה החדשה תמיד מתוך drupal.org ורק אחר כך לייבא שפה מתוך שרת התרגומים - localize.drupal.org

זה בבחינת הפרד-ומשול - מה שאפשר להתקין בנפרד - אני תמיד מעדיף.

אמיר